Mbank

Aby wykupić ubezpieczenie Minicasco trzeba być już posiadaczem konta w Mbanku (osobistego lub firmowego).

Minicasco w Mbanku ubezpiecza przed skutkami pożaru, gradu, huraganu oraz przed kradzieżą. Ubezpieczenie rozciąga się na wydarzenia na terenie Polski oraz w większości terenów za granicą (wyjątkiem jest ubezpieczenie od kradzieży na terenach Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawi, Turcji oraz Cypru.

Ubezpieczenie nie chroni od:

 • szkód spowodowanych przez Ubezpieczonego w wyniku niedbalstwa
 • szkód powstałych w wyniku przestępstwa
 • szkód na pojazdach nielegalnie sprowadzonych na teren Polski (chyba że ubezpieczający nie miał o tym fakcie pojęcia)
 • szkód powstałych podczas akcji protestacyjnych
 • szkód wyrządzonych przez obce siły zbrojne
 • szkód wynikających z zużycia pojazdu
 • szkód wynikających z trzęsienia ziemi, użycia broni jądrowej
 • szkód związanych z wadami produkcyjnymi
 • szkód wynikających z nieudolnej naprawy pojazdu
 • szkód powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • szkód na pojazdach wypożyczanych lub użyczonych.

Ubezpieczenie w Mbank można opłacać w latach miesięcznych, kwartalnie, raz na pół roku lub wpłacić całą sumę za jednym razem.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia w Mbank?

 • rodzaju i marki samochodu
 • sumy ubezpieczenia
 • dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia
 • zakresu ochrony
 • okresu użytkowania pojazdu
 • daty uzyskania prawa prowadzenia pojazdu
 • przeznaczenia pojazdu który chcemy ubezpieczyć
 • miejsca zameldowania
 • wieku Ubezpieczonego

Więcej informacji na stronie Mbanku.